Đàn Tranh APK (MOD, Unlimited Money) 4.8

n Tranh Nhc Vit APK MOD Unlimited Money

Đàn Tranh: Nhạc Việt Mod Apk Music Game

Game info:

Requirements: Rating: Reviews:
679
Latest Version: Get it on:
Google Play
Downloads:
50,000+
Laguage:
English
Update Date: Category:
Music

Download Đàn Tranh: Nhạc Việt Mod APK On Android. In this blog post, you will find installation instructions and download links of Đàn Tranh: Nhạc Việt Mod APK latest version for Android phones.

Đàn Tranh: Nhạc Việt MOD (Unlimited Money) screenshots

Đàn Tranh: Nhạc Việt screenshots 1

Game description:

Đàn tranh: Nhạc Việt để chơi với hơn 650,000 bài hát Việt Nam thịnh hành nhất

Đàn Tranh như là một vị gia sư đàn tranh, nó là một trong những cây đàn Guzheng ảo tốt nhất cho điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng cung cấp hàng chục ngàn bài hát với các bài học dễ dàng và chúng tôi thêm các sheet dành riêng cho đàn tranh mới mỗi tuần! Đừng lãng phí nhiều thời gian của bạn, hãy bắt đầu chơi ngay bây giờ!

Với Đàn Tranh ảo, bạn sẽ có một nhạc cụ ảo chuyên nghiệp thực sự ngay trong túi của bạn! Không cần phải mang theo một cây đàn ghita của bạn mọi lúc, bạn có thể bắt đầu chơi các bản nhạc ngay bất cứ lúc nào, chơi các tab và hợp âm ở bất cứ đâu,…
Dan Tranh: Vietnamese music to play with more than 650,000 Vietnam’s most popular songs

Dan Tranh is a tutor of đàn tranh, it is one of the best virtual Guzheng pianos for mobile phones and tablets. The app provides tens of thousands of songs with easy lessons and we add new dedicated keyboard panels every week! Don’t waste your time, start playing now!

With Virtual Piano, you’ll have a truly professional virtual instrument right in your pocket! No need to carry a guitar with you all the time, you can start playing music anytime, playing tabs and chords anywhere, …
– Sửa vài lỗi
– Trang xã hội mới
– Thêm nhiều bài hát

How to install:

1. Download File Đàn Tranh: Nhạc Việt (nhacviet.koto.guzheng.gayageum.hammered.dulcimer)
2. Then Install the Apk File
3. After That Open
4. And enjoy playing

Post Comment